Pengertian Pangkur :: Contoh Tembang Pangkur

Pengertian Tembang Pangkur Dan Contoh Tembang Pangkur

Pengertian Tembang Pangkur – Apa itu arti tembang pangkur  atau pengertian tembang pangkur, macam dan contoh tembang pangkur  , jenis dsb nya mari kita pelajari . Jika memang kita kemarin sudah menjelaskan tentang materi tembang pocung , kita lanjut definisi materi pangkur berikut.

Pengertian Tembang Pangkur dalam bahasa jawa Pangkur saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Wos kang kamot ing tembang pangkur , Watake tembang pangkur iku madhep manteb, banter, nesu. Cocok kanggo ngandharake pitutur, katresnan, crita kang nyata, lan sapiturute.

tembang pangkur

Watak Tembang Pangkur Ing Serat Wedhatama

1.Serat Wedhatama ngajarake tuntunan moral ing babagan etika pribadi minangka pamangun karakter dhiri pribadi.
2.Ngajarake tuntutan moral minangka perangan saka pendidikan karakter ing babagan etika sosial.
3.Serat Wedhatama ngajarake supaya aja tumindak kaya dene tumindake wong bodho, kang omongane ora karu karuan lan ora tinemu nalar (ngandhar andhar angendhukur, kandhane nora kaprah).
4.Serat Wedhatama uga ngajarake tuntunan moral ing babagan nembah mring kang maha kuasa. TEMBANG PANGKUR Ajining wong ing wicara, resep sedep wijile rum aririh, wosing sedya laras runtut, grapyak gampang tinampa, culing tutur tinampa datan ngelantur, solah bawa mung samadya, karyenak tyasing sasami.

Contoh Tembang Pangkur

1. Gerongan Pangkur Dhawah:
Mingkar-­‐mingkuring ukara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kertarta pakartining
ngelmu luhung
Kang tumraping tanah Jawa
Agama ageming aji.

2. Contoh Tembang Macapat Pangkur Ngrenas (Wedhatama)
Mingkar mingkur ing angkara
akarana karenan mardi siwi
sinawung resmining kidung
sinuba sinukarta
mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
kang tumrap neng tanah Jawa
agama ageming aji

Jinejer neng Wedhatama
mrih tan kemba kembenganing pambudi
mangka nadyan tuwa pikun
yen tan mikani rasa
yekti sepi asepa lir sepah samun
samangsane pakumpulan
gonyak-ganyuk nglilingsemi

Gugu karsane priyangga
nora nganggo paparah lamun angling
lumuh ingaran balilu
uger guru aleman
nanging janma ingkang wus waspadeng semu
sinamun ing samudana
sasadon ingadu manis

Si pengung nora nglegewa
sangsayarda denira cacariwis
ngandhar-andhar angendhukur
kandhane nora kaprah
saya elok alangka longkanganipun
si wasis waskitha ngalah
ngalingi marang si pinging

Penjelasan Tembang Pangkur

Pengertian Tembang Pangkur  – Dalam bahasa Indonesia pengertian tembang pangkur tersebut artinya kurang lebih berbunyi : Manusia/ kita dinilai dari wicara (mulut), itu sebabnya bicara kita haruslah bicara yang tidak keras/ bernada marah, mudah dimengerti, memiliki maksud yang baik, mudah diterima di lingkungan apa pun, tidak berbelit-belit/ tidak berbohong, tidak banyak tingkah, menyenangkan bagi siapapun. Itu adalah nasehat nenek moyang kita (seorang pelaut) yang diwujudkan dalam tembang/ nyanyian dengan maksud supaya mudah dimengerti oleh kita cucu-cunya semua.

Demikian sedikit artikel atau materi tentang Pengertian Tembang Pangkur dan Contoh Tembang Pangkur yang mampu kami rangkum , semoga bermanfaat. Terima kasih

Pengertian Pangkur :: Contoh Tembang Pangkur | Angga Prasetya | 4.5