Pengertian Gurindam :: Contoh Gurindam

Pengertian Gurindam Dan Contoh Gurindam

Pengertian Gurindam – Sama halnya dengan mantera, pantun, talibun, syair, dan gurindam tergolong jenis Puisi Lama atau Puisi Rakyat seperti pantun, gurindam, syair, bidal pemeo, dan sebagainya.

Contoh Gurindam , Pengertian Gurindam , arti , gurindam

pengertian gurindam

Pengertian Gurindam  adalah  puisi  yang  berisi  nasihat.  Puisi  ini  terdiri  dari  empat  baris berirama  a  a.  kedua barisnya  adalah  isi,  baris  pertama  sebab dan  baris  kedua akibat.
Dalam gurindam dalam baris pertama merupakan sebab atau starat dan baris kedua merupakan akibat atau tujuan.

Contoh Gurindam Nasihat

Contoh Gurindam
A. Jika perut terlalu kenyang
Pikiran jernih menjadi hilang

B. Apabila janji tidak ditepati
Orang tak percaya sampai mati

C. Barang siapa berbuat cermat
Hidupnya akan selalu selamat

Contoh Gurindam 12

Karya Raja Ali haji
Barang siapa tiada memegang agama
Segala-gala tiada boleh dibilang nama
Barang siapa mengenal yang empat
Maka yaitulah orang-orang yang ma’rifat
Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegaknya tiada ia menyalah
Barang siapa mengenal diri
Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri
Barang siapa mengenal dunia
Tahulah ia barang yang terpedaya
Barang siapa mengenal akhirat
Tahulah ia dunia mudharat

Demikian sedikit ulasan tentang Pengertian Gurindam dan Contoh Gurindam , semoga bermanfaat. Terima kasih

Pengertian Gurindam :: Contoh Gurindam | Angga Prasetya | 4.5