Contoh Kata Pengantar Bahasa Sunda

Contoh Kata Pengantar Bahasa Sunda – Hanya orang sunda mungkin yang fasih menggunakan bahasa sunda, karena bahasa sunda merupakan bahasa yang khas bagi orang jawa barat.Paling terkenal memakai bahasa ini pada daerah Bandung dan Sukabumi.
Bahasa Sunda kini sudah masuk dalam kurikulum pendidikan untuk daerah jawa barat pada mata pelajaran Bahasa sunda, siswa pun sering diberikan tugas untuk membuat Kata Pengantar termasuk dalam bahasa sunda. Teori Sekolah ingin berbagi cara untuk membuatnya dengan singkat.

 

Contoh Kata Pengantar Bahasa Sunda

Contoh Kata Pengantar Bahasa Sunda

Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Allah SWT, barkat rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu makalah.
Panyajian dina ieu makalah teh nyaeta ngeunaan Panumbu Catur sareng Mikawanoh Dongeng. Saleresna makalah ieu pasti wae aya kakirangan anu teu disadari ku simkuring saparakanca. Kumargi kitu simkuring saparakanca nyuhunkeun kritikan sareng saran ti Bapa Guru mata pelajaran pikeun nyampurnakeun ieu makalah pikahareupeun. Oge simkuring saparankanca ngaharepkeun ieu makalah teh tiasa manfaat kanggo ngembangkeun pangawanoh para siswa.

Contoh Kata Pengantar Bahasa Sunda

Puji sinareng syukur urang ronjatkeun kehadirat Alloh SWT anu tos masihan rahmat sarta karunia-na kaurang sadaya anu alhamdulilah tiasa ngarengsekeun ieu Makalah dinawaktuna anu di judulan “TAREKAH SANGKAN NONOMAN SUNDA LEUWIH MIKARESEPKANA BASA SUNDA” Makalah ieu eusina ngeunaan kumaha tarekah sangkan nonoman sunda mikaresep kana basa sunda.Diharepkeun Makalah ieu tiasa masihan  informasi ka urang sadayana ngeunaan kumaha narekahan sangkan para nonoman téh leuwih mikarsep basa Sunda ,makalah ieu laér kénéh ti sampurna,kualatan éta kritik sarta bongbolongan ti sadayans pihak anu sifatna ngawangun abdi sareng rengrengan ngantosan usulana demi kasampurnaan makalah ieu.Ahir kecap, nuhun kasadaya pihak anu geus berperan sarta dina penyusunan makalah ieu  timimiti nepika ahir. Muga Alloh SWT ngaridoan sagala usaha urang.Amin.
Demikian Contoh Kata Pengantar Bahasa Sunda, Semoga Dapat Bermanfaat, dan Terimakasih.

 

Contoh Kata Pengantar Bahasa Sunda | Angga Prasetya | 4.5