Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa

Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa – Bagi orang jawa mungkin mudah apabila mendapat tugas untuk membuat kata pengantar dengan bahasa jawa, karena keseharian mereka dilingkingan yang memakai bahasa jawa, namun dengan kurikulum sekarang yang sebagian memakai bahasa jawa sebagai mata pelajaran mungkin bgi sebagian orang yang bukan orang jawa akan kesulitan menggunakan bahasanya.
Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi mengenai contoh kecil penggunaan bahasa jawa pada sebuah Kata Pengantar. mungkin bisa membantu teman – teman yang kesulitan menyusunya.
Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa

Kata Pengantar Bahasa Jawa

 Puji syukur kita panjataken marang ngarsanipun gusti allah YME, ingkang sampun nglimpahaken tresna lan kasihipun, sehingga kita saged nyekapaken tugas damel makalah menika yaiku sawijining syarat damel nglengkapi tugas pelajaran Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Kebumen. Mbuten kesupen rasa mtur nuwun kula dhateng:
1. Ibu Retnayu Ika P, selaku guru Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Kebumen     ingkang sampun maringi pengarahan kalian bimbingan dhateng kita sedaya anggen kita ndamel makalah menika
2. Rencang – rencang ingkang sampun berpartisipasi  nyampekake makalah menika.
Kula nyuwun pangapunten anggene damel makalah kurang sampurna lan tasih kathah klentunipun ingkang mboten kula mangertosi.
Kirane sedaya kesaen ingkang sampun maringi dhateng kita angsal balesan saking gusti Allah SWT. Pangarepan kita mugi – makalah menika wonten paedahe kagem sedaya ingkang maos.

Kata Pengantar Bahasa Jawa

Khanti ngucap syukur ing ngarsaning Gusti Allah SWT, penyusun saged ngrampungake tugas punika, khanti mboten halangan satunggalipun.
Matur suwun sanget dhumateng Bapak/Ibu Pembimbing ingkang sampun membimbing penyusun damel kliping punika.
Kliping punika kangge syarat nderek Ujian Praktik Bahasa Jawa wonten ing SMP PANCASILA 5 SLOGOHIMO ingkang benjeng. Mugi kliping punika wonten paedahipun dhumateng kalaksana Ujian Praktik.
Kliping punika taksih kirang sempurna amargi wedal ingkang kasesa kalian kirang pangertosipun penyusun. Pramila penyusun nyuwun pangapunten lan nampi kritik lan saran saking pemaos, wasono matur nuwun.

Kata Pengantar Bahasa Jawa

Ingkang sepisan kula ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT kagem sedaya nikmat lan rahmatipun saengga kula saged ngrampungaken tulisan punika, lan sedaya tiyang ingkang sampun mbiyantu ngawujudaken tulisan punika.
Wonten makalah punika kula nyariosaken babagan Tirta Purwitasari, ingkang wonten penggalih kula wonten mriku wonten pitedah-pitedah babagan urip lan budi pekerti.
Wonten ing jaman sapunika, mboten ekonomi kemawon ingkang ngalami krisis, ananging moral lan budi pekerti ugi krisis. Korupsi wonten pundi-pundi, kriminal, lan sapanunggalanipun.
Awit saking punika kula milih cariyos Tirta Purwitasari. Wonten mriku dipuncariyosaken pripun sejatosipun manungsa lan nepsunipun, ugi babagan sipat kesetriya ingkang kedah dipun gadhahi kula panjenengan sedaya.
Mugi-mugi tulisan punika saged kagem renungan kula panjenengan sedaya. Bener punika saking Allah, ananging menawi lepat punika saking kula, kula nyuwun pangapunten.
Matur nuwun.
Demikian tadi informasi mengenai Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa, Semoga Bermanfaat. Terima kasih

 

Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa | Angga Prasetya | 4.5